.
 • 2016-03-10
 • Inauguracja Polskiego Forum Arbitrażu
 • Inauguracja Polskiego Forum Arbitrażu odbędzie się 11 marca br. na Uniwersytecie Warszawskim. Projekt otworzy wystąpienie Dariusza Mioduskiego, m.in. Wiceprezesa Polskiej Rady Biznesu, b. CEO Kulczyk Investments. Data i godziny: 11 marca br., godz. 11.30.14.30 Miejsce: Aula d. Uniwersytetu Warszawskiego – ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa. Więcej informacji na stronie Europejskiego Forum Arbitrażu www.eca.org.pl »»»
 • 2012-08-03
 • Drugi numer Newslettera Sądu Polubownego w polskiej i niemieckiej wersji językowej
 • Informujemy, że ukazał się kolejny numer Newslettera Sądu Polubownego (w polskiej i niemieckiej wersji językowej), który jest poświęcony w głównej mierze arbitrażowi korporacyjnemu w ujęciu prawnoporównawczym. Wśród autorów drugiego numeru Newslettera znalazło się wielu wybitnych przedstawicieli teorii i praktyki arbitrażu z zagranicy. »»»
 • 2012-04-24
 • Wykład Sekretarza Sądu Polubownego na temat praktycznych aspektów arbitrażu
 • W dniu 10 maja 2012 r. Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik wygłosił wykład z zakresu sądownictwa polubownego pt. „Praktyczne aspekty postępowań arbitrażowych”. Wykład odbył się na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, przy współudziale Sekcji Krajowego i Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Handlowego. »»»
 • 2011-02-17
 • Praktyczne szkolenie z zakresu arbitrażu
 • Wiceprezes Sądu Polubownego mec. Krzysztof Falkiewicz oraz Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik poprowadzili praktyczne szkolenie dotyczące rozstrzygania sporów w drodze arbitrażu z wykorzystaniem metod case studies. »»»