.

ARBITRZY

 

Lista arbitrów Sądu Polubownego przy OIRP w Warszawie:

 

 • Janusz Adamkowski (prawo cywilne i handlowe, prawo umów (w tym kontrakty inwestycyjne), finansowanie projektów, transakcje nabywania i łączenia firm)
 • Artur Bierć (prawo obrotu nieruchomościami, prawo budowlane, obsługa prawna złożonych projektów inwestycyjno-budowlanych, prowadzenie sporów sądowych i arbitrażowych)
 • Mariusz Bidziński
 • Aleksandra Boniuszko-Iwańczuk (prawo nieruchomości, prawo budowlane)
 • dr Joanna Brylak (prawo spółek, prawo umów, postępowanie karne i cywilne, postępowanie egzekucyjne, prawo własności intelektualnej i prawo autorskie)
 • prof. dr hab. Marek Chmaj (umowy handlowe w ogólności, nieruchomości i prawo budowlane, transport, spedycja, projekty infrastrukturalne, prawo administracyjne i konstytucyjne, prawo energetyczne)
 • Włodzimierz Chróścik (prawo cywilne, gospodarcze i handlowe. Ekspert w dziedzinie prawa spółek, w tym prawnych aspektów ich działalności operacyjnej, a także spraw korporacyjnych)
 • Agnieszka Ciarkowska (własność przemysłowa, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo pracy)
 • Iwona Dasiewicz - Lasek (prawo pracy, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo autorskie, prawo zamówień publicznych)
 • Damian Dworek (prawo cywilne, prawo gospodarcze, umowy i kontrakty w obrocie krajowym i międzynarodowym, prawo spółek)
 • Krzysztof Falkiewicz (zawieszony na czas pełnienia funcji Prezesa Sądu Polubownego)
 • Marta Jastrzębska
 • Sebastian Jankowski (prawo cywilne, prawo wekslowe)
 • Paweł Kokieć (prawo rynku kapitałowego, prawo bankowe)
 • Dariusz Kulgawczuk (prawo spółek, prawo cywilne, prawo własności intelektualnej)
 • dr Radosław L. Kwaśnicki (prawo spółek, prawo handlowe, prawo papierów wartościowych, rozstrzyganie sporów korporacyjnych, arbitraż krajowy oraz międzynarodowy)
 • Magdalena Lech-Chełmińska (prawo cywilne, prawo gospodarcze,  postępowanie cywilne, postępowanie egzekucyjne, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej,  prawo pracy, prawo budowlane)
 • Małgorzata Miszkin-Wojciechowska
 • Marcin Moryń (prawo cywilne, prawo konstytucyjne, prawo spółek handlowych, przekształcenia własnościowe (komercjalizacja, komunalizacja i prywatyzacja)
 • Dr. Kyriaki Noussia (międzynarodowe prawo handlowe, arbitraż, prawo budowlane, ubezpieczenia i doradztwo regulacyjne, prawo morskie)
 • Piotr Nowaczyk (bankowość, dystrybucja, energia, inwestycje zagraniczne, joint venture, kontrakty FIDIC, licencje, roboty budowlane, ropa naftowa i gaz, sport, sprzedaż trans-graniczna, transakcje M&A, transfer technologii, umowy handlowe, własność intelektualna)
 • Andrzej Pakuła
 • Michał Paprocki  (prawo energetyczne, prawo kontraktów, rozwiązywanie sporów, prawo spółek, fuzje i przejęcia, projekty infrastrukturalne)
 • dr Michał Rojewski
 • Rafał Skiba (prawo bankowe, prawo cywilne, prawo handlowe)
 • Edyta Snakowska-Estorninho (prawo nieruchomości i inwestycji budowlanych (inwestycje komercyjne, infrastrukturalne) prawo zamówień publicznych, pr. ochrony środowiska (odpady), ADR, prawo energetyczne, prawo konkurenci i pomocy publicznej)
 • Weronika Spandowska
 • Andrzej Szmigiel (obrót nieruchomościami, prawo budowlany, rozwiązywanie sporów)
 • Jacek Świeca (prawo upadłościowe i naprawcze, prawo medyczne, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, prawo mediów, prawo pracy, prawo europejskie i międzynarodowe, zagraniczne porządki prawne)
 • Bartosz Tomaszewski (prawo nowych technologii, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawo ochrony danych osobowych, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo reklamy, spory domenowe, prawo zamówień publicznych, prawo żywnościowe, prawo konsumenckie, prawo handlowe i prawo gospodarcze)
 • Wiesław Zajączkowski (prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo spółdzielcze)
Szkolenia i konferencje