SPECJALIZACJE prawo cywilne, prawo gospodarcze, umowy i kontrakty w obrocie krajowym i międzynarodowym, prawo spółek
ROK URODZENIA 1980
WYKSZTAŁCENIE

2008 – wpis na listę radców prawnych,

2008 - Aplikacja sędziowska w Sądach Apelacyjnych w Gdańsku i Warszawie i egzamin sędziowski w Warszawie – 2008 r.

2004 - Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek prawo,

2004 - kurs prawa amerykańskiego (prawo handlowe, prawo kontraktów,
prawo autorskie, prawo karne, postępowanie przed sądem  
Chicago Kent College of Law oraz Uniwersytet Gdański w Gdańsku – 2004 r.
PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

2010 - RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni Sp. Partnerska – Partner, Szef Departamentu Postępowań Sądowych oraz Departamentu Prawa Pracy

2009-2010 - Euler Hermes, Mierzejewska – Kancelaria Prawna Sp.k. w Warszawie,

2007-2009 - asystent sędziego orzekającego w wydziale gospodarczym i cywilnym – Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie,

2006 - asystent sędziego orzekającego w wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych – Sąd Rejonowy w Słupsku,    
CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH  
INNE

 złonek Rad Nadzorczych,

współautor książki: Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2009-2010, red. R.L. Kwaśnicki, Piotr Letolc, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2011,

współautor książki: Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011-2012, red. R.L. Kwaśnicki, Piotr Letolc, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2013,

autor szeregu publikacji w prasie prawniczej,

prelegent na konferencjach i szkoleniach dotyczących prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego