specjalizacje prawo bankowe, prawo cywilne, prawo handlowe
rok urodzenia 1978
wykształcenie

2006 – 2010 aplikacja radcowska,

2008 – 2009  Negocjacje, mediacje i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów, studia podyplomowe, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

1997 – 2002 studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
przebieg kariery zawodowej 2013 - … STANEK LEGAL Kancelaria Prawnicza - współpraca

2007 - … ABN Amro Bank (Polska) S.A./RBS Bank (Bank) Polska S.A.

2006 – 2007 DZ Bank Polska S.A.

2004 – 2006 GE Money Bank.

2003 – 2004 Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego
członkostwo w organizacjach  OIRP w Warszawie
inne